AngielskiNiemieckiPolski

MTCA

Aktualności podatkowe

Od początku 2016 roku weszło w życie szereg zmian w prawie podatkowym.  Zmiany obejmują wprowadzenie nowych zasad ujmowania korekt, wprowadzenie nowej ulgii na działalność BR. Od roku 2017 obowiązywać będą nowe przepisy odnośnie dokumentacji transferowych.

CIT

Od początku 2016 roku weszło w życie szereg zmian w ustawie o CIT. Zmieniono między innymi regulacje w zakresie ujmowania korekt przychodów i kosztów, wprowadzono nową ulgę na działalność badawczo-rozwojową oraz zlikwidowano przepisy o konieczności korekty kosztów w przypadku nieterminowej zapłaty. Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą również w życie nowe przepisy odnośnie dokumentacji cen transferowych.
 
CZYTAJ WIĘCEJ >>>

PIT

Od 2016 roku w ustawie o PIT obowiązują liczne zmiany wprowadzone różnymi ustawami zmieniającymi. Między innymi rozszerzono zakres przychodów wolnych od podatku i wprowadzony nowe zasady opodatkowania przychodów ze źródeł nieujawnionych.
 
CZYTAJ WIĘCEJ >>>

VAT

Zmiany w ustawie o VAT obowiązujące od 2016 roku obejmują m.in. zmianę właściwości organów podatkowych, nowe zasady odliczenia VAT od zakupów dla celów mieszanych i naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
 
CZYTAJ WIĘCEJ >>>

en